Nyheter

Årsmøte i Funkis Snowboardklubb 2023


Velkommen til årsmøte!

Dato og tid: Torsdag 30. mars kl. 19.00
Sted: Tårnstua i Tryvann

Påmelding : Via arrangement i spond-appen eller ved å sende e-post til kontakt@funkis-snowboard.no

Innmelding av saker til årsmøtet

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet til kontakt@funkis-snowboardklubb.no

Saksliste

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne saklisten 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden 

Sak 5: Velge dirigent 

Sak 6: Velge referent 

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning  

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 12: Fastsette medlemskontingent  

Sak 13: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1 Styrets leder  

14.2 Styrets nestleder 

14.3 Øvrige styremedlemmer 

14.4 Varamedlemmer 

14.5 To revisorer 

14.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmaktil å oppnevne representantene 

14.7 Leder av valgkomiteen 

14.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 

14.9 Varamedlem til valgkomiteen 

Hvem har stemmerett?

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Funkis Snowboardklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, ta kontakt med styret på e-postadresse kontakt@funkis-snowboard.no

Vennlig hilsen
Andreas Eitrheim
Styreleder

Nyheter

Jobb i verdens kuleste snowboardklubb!


Vil du gjøre en stor forskjell i livet til snowboardere med fysisk funksjonsnedsettelse?

Nå har du sjansen! Funkis Snowboardklubb ser etter nye instruktører for sesongen 2022/23. Klubben tilrettelegger snowboard for stående bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede i alle aldre. Vi vet at alle kan lære snowboard! Lek, mestring og snowboardglede står i sentrum. Medlemmene er alt fra nybegynnere til de som konkurrerer og vil satse. Som instruktør får du gleden av å bidra til at medlemmer får til mer enn de selv forventer, øker selvfølelsen, og blir del av et superbra sosialt miljø. Dette er kanskje landets mest givende deltidsjobb!

Flyer11

Om stillingen

 • Sted: Oslo Vinterpark
 • Tid: Mandag og/eller onsdag kveld 17:15-20:15
 • Varighet: Desember til midten av april
 • Antall: 3-4 stillinger ledig

Oppgaver

 • Instruere 1-4 deltagere i gruppe
 • Tilpasse utstyr til deltagerne
 • Analysere bevegelse og gi gode tips
 • Skape motivasjon, mestring og glede
 • Dele ut high-fives!

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Minimum 18 år
 • Basisferdigheter i snowboard
 • Evne til å motivere utøverne
 • God til å skape relasjon og tillit hos medlemmene
 • Tålmodig og løsningsorientert
 • Fleksibel
 • Politiattest må fremvises

Du må kunne binde deg til en fast kveld i uka. Enda bedre om du vil være instruktør i flere år. Instruktørkurs fra Brettforbundet vil bli holdt mot slutten av året og over nyttår.

Vi ansetter fortløpende.

Interessert? Send CV og søknad til yvind-lie@hotmail.no

Spørsmål? Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon 41238549

Vi gleder oss til å ha deg med på laget!

Nyheter

Jobb i verdens kuleste snowboardklubb!


Vil du gjøre en stor forskjell i livet til snowboardere med fysisk funksjonsnedsettelse?

Nå har du sjansen! Funkis Snowboardklubb ser etter nye instruktører for sesongen 2021/22. Klubben tilrettelegger snowboard for stående bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede i alle aldre. Vi vet at alle kan lære snowboard! Lek, mestring og snowboardglede står i sentrum. Medlemmene er alt fra nybegynnere til de som konkurrerer og vil satse. Som instruktør får du gleden av å bidra til at medlemmer får til mer enn de selv forventer, øker selvfølelsen, og blir del av et superbra sosialt miljø. Dette er kanskje landets mest givende deltidsjobb!

Flyer11

Om stillingen

 • Sted: Oslo Vinterpark
 • Tid: Mandag og/eller onsdag kveld 17:15-20:15
 • Varighet: 6. desember – midten av april
 • Antall: 3-4 stillinger ledig

Oppgaver

 • Instruere 1-4 deltagere i gruppe
 • Tilpasse utstyr til deltagerne
 • Analysere bevegelse og gi gode tips
 • Skape motivasjon, mestring og glede
 • Dele ut high-fives

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Minimum 18 år
 • Basisferdigheter i snowboard
 • Evne til å motivere utøverne
 • God til å skape relasjon og tillit hos medlemmene
 • Tålmodig og løsningsorientert
 • Fleksibel
 • Politiattest må fremvises

Du må kunne binde deg til en fast kveld i uka. Enda bedre om du vil være instruktør i flere år. Instruktørkurs fra Brettforbundet vil foregå 10.-12. desember på SNØ i Lørenskog.

Vi ansetter fortløpende.

Interessert? Send CV og søknad til lena.lyngstad@hotmail.com

Spørsmål? Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon 922 32 274

Vi gleder oss til å ha deg med på laget!

Nyheter

Åpen dag utsettes


Etter nøye vurdering har vi dessverre valgt å utsette sesongens åpen dag til januar. Dette skyldes både restriksjoner og usikkerhet med tanke på covid-19, og at det ser ut som Oslo Vinterpark ikke har nok snø til å åpne i midten av desember. De har anbefalt at vi venter. Derfor håper vi at januar bringer med seg lavere smitte, mer snø og gode dager i bakken. Vi ser fram til å ønske alle nye og eksisterende medlemmer velkommen på trening mandag 4. januar, så langt det lar seg gjennomføre! ❄

Følg med i Spond for påmelding.

Ønsker dere en god førjulstid og håper dere finner andre veier til vinterglede denne måneden! 🏂🏼