Uncategorized

Ny dato for årsmøte i Funkis Snowboardklubb.


Velkommen!


Dato og tid : 9.Juni kl 19.00 2020

Sted :

Dato og tid : 9.Juni kl 19.00 2020
Sted : Digitalt årsmøte – Trykk her eller kopier denne link i nettlseren

http://tiny.cc/d76iqz

Påmelding : Via arrangement i spond-appen eller ved å sende e-post til kontakt@funkis-snowboard.no


Innmelding av saker til årsmøtet

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet til kontakt@funkis-snowboardklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på funkis-snowboard.no


Hvem har stemmerett

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Funkis Snowboardklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, ta kontakt med styret på e-postadresse kontakt@funkis-snowboard.no

Vennlig hilsen
Ruben Søderlind
Styreleder.